Что ищут пользователи:

CексОтношенияАвтоНовостиПогода

ОРГАНІЗАТОРИ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ:

Організатором Конкурсу є ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» (далі – Організатор).

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1. Ці Правила проведення рекламної акції «Виграй ящик пива»  на сайті  http://mport.bigmir.net (далі – Правила) розроблені з метою визначення умов, порядку, строків та місця проведення рекламної акції «Виграй ящик пива» на сайті  http://mport.bigmir.net (далі – Конкурс).

2. Організатором Конкурсу є адміністратор сайту http://mport.bigmir.net ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» (далі – Організатор), що розташоване за адресою: 01033, м. Київ, вул. Гайдара,50: 495-45-65.    

3. Для проведення Конкурсу та підведення підсумків Організатор створює Організаційний комітет (далі – Оргкомітет) склад якого додається до Правил. Оргкомітет в своїх діях керується діючим законодавством України та Правилами і несе відповідальність за їх дотримання.

4. Конкурс проводиться з метою підвищення інтересу до сайту http://mport.bigmir.net (далі – Сайт), розширення аудиторії користувачів Сайту, нагородження подарунком учасників Конкурсу.

5. Місце проведення Конкурсу: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50. Строк проведення Конкурсу: «Виграй ящик пива» з 11 березня 2013 року по 8 квітня 2013 року включно.

6. Учасниками Конкурсу (далі – Учасники Конкурсу або Учасники) є громадяни віком від 18 років, які не є співробітниками Організатора, їх родичами або співробітниками  афілійованих осіб Організатора.

7. Участь в Конкурсі означає, що Учасник ознайомився з Правилами та згоден з їх умовами.

СУТЬ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ:

8. Користувачі Сайту у період з 11 березня 2013 року по 7 квітня 2013 року включно (але до 23:59), розміщують на сторінці конкурсу свої графічні твори на вказану Організатором тематику.

9. За кожний такий твір відвідувачі Конкурсу можуть голосувати (за допомогою кнопки «Подобається» на сайті).

10. Переможці Рекламної акції (учасники, які посіли перше, друге та третє місця за результатами голосування)  визначаються 18 березня, 25 березня, 1 квітня, 8 квітня 2013 року Оргкомітетом Організатора Рекламної акції.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ:

11. 18 березня, 25 березня, 1 березня, 8 квітня 2013 року о 12:00 годині Оргкомітет проводить засідання, на якому визначаються переможці Конкурсу за тиждень.

12. За результатами засідання Оргкомітету складається протокол, який міститиме імена переможців та найменування подарунків. Протокол підпишуть голова та члени Оргкомітету.

13. Про виграш переможців буде поінформовано шляхом надіслання повідомлення електронною поштою на адресу, яку учасник вказав при заповненні форми з контактними даними. Результати розіграшу можуть бути опубліковані на Сайті 18 березня,  25 березня, 1 квітня, 8 квітня 2013 року.

14. Період видачі подарунків – з 18 березня 2013 по 30 квітня 2013 включно. Після закінчення цього строку переможець втрачає право на отримання подарунку.

15. Подарунки, які надаються Організатором Рекламної акції Переможцям тижня – три ящики пива Bud (один ящик кожному переможцю).

16. Результати визначення Переможців Рекламної акції є остаточними і оскарженню не підлягають. Організатором гарантується об'єктивність проведення визначення переможців.

17. Організатор Рекламної акції не вступає в будь-які спори щодо: визнання будь-якого Учасника Переможцем Рекламної акції, прав на отримання Подарунку, права власності на Подарунок.

18. Організатор не несе відповідальності щодо використання Подарунку Учасниками після їх одержання.

ВРУЧЕННЯ ПОДАРУНКІВ:

19. Щоб отримати подарунок, Учасник, отримавши від Організатора електронний лист про перемогу в Рекламній акції, повинен відповісти Організатору до «30» квітня 2013 року та надати наступну інформацію:

а) П. І. Б., місце проживання, вік, контактний номер телефону;

б) прикріпити до електронного листа копію свого паспорта (першої, другої сторінок і сторінки з реєстрацією місця проживання), копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

20. Подарунки за підсумками Рекламної акції вручає Організатор. Подарунки вручаються в офісі Організатора.

21. Якщо дані пункту 19 цих Правил надаються недостовірні, а/або не в повному обсязі, такий Учасник Рекламної акції втрачає право на отримання Подарунка.

22. Організатор не несе відповідальності, якщо Учасник не в змозі отримати Подарунок за результатами Рекламної акції у зв’язку з відсутністю у нього необхідних документів.

23. Організатор Рекламної акції залишає за собою право не приймати до участі в Рекламній акції Учасників, які непрямим або прямим методом намагалися реалізувати або реалізували вплив на Оргкомітет, з метою отримання Подарунку.

24. Учасники, які отримують Подарунок, не можуть отримати еквівалент Подарунка в грошовій формі.

25. Подарунок, згідно з правилами Рекламної акції, вручається Учаснику, що виконав усі її умови.

ІНШІ УМОВИ:

26. Інформація про Рекламну акцію, в тому числі, ці Правила, будуть опубліковані на Сайті http://mport.bigmir.net

27. Беручи участь в Рекламній акції, її Учасники надають тим самим свою беззастережну згоду на публічне розкриття Організатором особистої інформації про Учасників Рекламної акції у будь-якій формі і будь-яким засобом на розсуд Організатора. Особистою інформацією є: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, фото переможця.

28. Участь у Рекламній акції означає ознайомлення Учасника з даними Правилами і повну і беззастережну згоду на участь у Рекламній акції на умовах цих Правил.

29. У разі виникнення ситуації, в результаті якої можливе неоднозначне трактування даних Правил, а також виникнення будь-яких спірних питань і питань, не врегульованих даними Правилами, рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

30. Організатор залишає за собою право змінювати умови, терміни Рекламної акції, порядок видачі Подарунків та їхній перелік, призупиняти, відміняти її проведення, про що зобов’язується повідомити потенційних Учасників шляхом розміщення такої інформації на Сайті Організатора «http://mport.bigmir.net». При цьому, Організатор не несе відповідальності за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Рекламної Акції умов, передбачених цими Правилами.

31. Добровільно, надаючи особисті (персональні) дані про себе, Учасники Рекламної Акції підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку та розповсюдження таких даних Організатором та уповноваженими особами Організатора в межах, передбачених цими Правилами, з метою належного проведення Рекламної Акції, які будуть вживати усі необхідні заходи для захисту даних від їх неправомірного розголошення.

32. Участь в Рекламній акції означає, що Учасник підтверджує можливість публікації інформації про себе (ім’я, прізвище) у засобах масової інформації (а також у мережі Інтернет). Своєю участю в Рекламній акції усі Учасники погоджуються на проведення фото- та кінозйомки за їхньої участі, а також погоджуються, що їхні імена та фотографії можуть бути оприлюднені або використані Організатором в будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, засобах масової інформації (а також у мережі Інтернет), в тому числі з рекламною метою, без будь-якої компенсації.

33. Інформація щодо проведення Рекламної Акції, зміни умов проведення Рекламної Акції та ці Правила розміщуються на офіційному сайті Організатора: «http://mport.bigmir.net».

Оргкомітет:

Директор ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» - Лисицький Д.В.

Гол.бухгалтер  ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» - Сергєєва О.В. 

Маркетолог проекту - Кайдановський Р.Є.

Это интересно

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK